Articulate Storyline a Articulate Studio

Różnice pomiędzy programami Articulate Storyline 2 a Articulate Studio '13

Articulate Storyline 2 to jeden spójny program umożliwiający tworzenie kursów od zera. Articulate Studio '13 (dawne Articulate Rapid E-Learning Studio) to zestaw osobnych programów służących do tworzenia kursów e-leaernignowych na bazie prezentacji wykonanej w programie MS PowerPoint.

  • Użyj pakietu Articulate Studio jeśli chcesz stworzyć kurs na bazie prezentacji PowerPoint. Z pakietem Studio możesz tworzyć kwizy, kursy i interaktywną zawartość korzystając z osobnych programów
  • Użyj programu Articulate Storyline jeśli chcesz tworzyć od zera kursy, kwizy, interaktywną zawartość, symulację oprogramowania jednym spójnym narzędziem

Różnice pomiędzy programami

 Studio '13Storyline 2
Tworzenie slajdóww PowerPointw Storyline
Narracja do slajdóww PowerPointw Storyline
Adnotacje do slajdów PowerPointok 
Wbudowane interakcje z Articulate Engageok 
Współpraca z istniejącą treścią PowerPointokok
Dodawanie ścieżek ruchuokok
Tworzenie nagrań obrazuokok
Tworzenie filmów e-learningowychokok
Publikowanie w HTML5 dla iPad-aokok
Publikwoanie dla tabletów z systemem Android ok
Tworzenie dowolnych interakcji ok
Tworzenie warunkowych interakcji ok
Dodawanie wbudowanych interaktywnych obiektów ok
Tworzenie symulacji programu ok
Dostosowywanie interfejsu ok
Ochrona efektów pracy z AutoRecovery ok