Articulate Presenter '13 - Przewodniki

Poznaj możliwości programu Articulate Presenter w ciągu kilku minut dzięki filmom instruktażowym i przewodnikom

Przykłady zastosowań Articulate Presenter '13

Dodawania i edycja narracji w Articulate Presenter '13

Dodawanie multimediów w Articulate Presenter '13

Dostosowawynie kursu w Articulate Presenter '13

Publikowanie kursu w Articulate Presenter '13

Tworzenie rozgałęzień w Articulate Presenter '13